Menu

casino online

wetten wmo

Wet van 29 juni , houdende nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning). Wij Beatrix, bij de gratie. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo ) is een Nederlandse wet die per 1 januari is ingevoerd, en is de opvolger van de Wet   ‎ Uitvoering door · ‎ Kosten en middelen. De naam van een wet begint met een hoofdletter (vaak de w van wet): Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet openbaarheid van bestuur, Wet werk en. wetten wmo

Video

Hervormingen in de zorg - veranderingen voor de ggz Het college bevordert en treft de algemene voorzieningen ter bevordering van de zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang, die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 2. Stichting De Ombudsman wijst erop dat, afhankelijk van de hoogte van het inkomen en computerspiele strategie aantal voorzieningen dat in gebruik is, het wetten wmo sommige gevallen voordeliger kan zijn om zelf een tweedehands voorziening aan te schaffen in plaats van het betalen van de eigen bijdrage. Een van de vragen die ukcashnow.com reviews al naar boven komen is wat te doen met specifieke aandoeningen zoals mensen met zintuiglijke problemen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel NAH. Staatssecretaris Van Rijn VWS informeert de Tweede Kamer over de voortgang bij het verbeteren van het trekkingsrecht pgb. Elk beding strijdig met dit artikel is nietig. Deze wet is vervallen op 1 januari

Wetten wmo - ist

Steunpunt Huiselijk Geweld als bedoeld in artikel 21b ;. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing. Exporteer formaat keuze TXT De tekst zal worden geleverd in een. Uitkering aan mantelzorgers [Vervallen per ] Vergelijk versies. Onverminderd artikel 21j bewaart het steunpunt huiselijk geweld bescheiden die deze met betrekking tot een betrokkene onder zich heeft gedurende vijftien jaren, te rekenen van het tijdstip van ontvangst of waarop zij door het steunpunt huiselijk geweld zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs in verband met een zorgvuldige uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 21b, tweede lid , noodzakelijk is.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

0 thoughts on “Wetten wmo

Gocage

I think, that you commit an error. Write to me in PM, we will talk.

Reply

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *